Pegulanta

mentorschap en bewindvoering

Wat is mentorschap?  

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan een meerderjarig persoon die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn of haar belangen van niet- financiële aard te behartigen. Dit kan worden aangevraagd door betrokkene zelf, familie, begeleiding of de bewindvoerder van deze persoon en zal door de rechtbank uitgesproken worden.

Omdat het bij mentorschap gaat over niet-financiële zaken moet je bijvoorbeeld denken aan beslissingen met betrekking tot de verzorging van de betrokkene, zijn of haar verpleging, behandeling en begeleiding. Een voorbeeld is een (oudere) persoon die geleidelijk aan steeds verder dementeert of lijdt aan een niet aangeboren hersenletsel.

Wat zijn de gevolgen van mentorschap?

Tijdens het mentorschap is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

De mentor treedt ook op als raadgever, bemiddelaar en als bewaker van de belangen van de betrokkene.